01.01.2016, kategorie: Aktuality

Únorová cesta papeže Františka do Mexika

Únorová cesta papeže Františka do Mexika

Návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 12. – 18. února 2016. Cestu ohlásil papež František v sobotu 12. prosince 2015, kdy si církev připomínala patronku Mexika Pannu Marii Guadalupskou.

 

Za motto cesty papeže Františka do Mexika byla zvolena věta „Papež František: misionář milosrdenství a pokoje“, která má spojit témata, na něž klade římský biskup důraz: milosrdenství, spravedlnost, mír a naději. Motto vyjadřuje skutečnost, že „František vychází vstříc všem lidem a jako misionář milosrdenství jde především mezi potřebné lidi, aby jim umožnil setkání s Boží láskou a jeho pokojnou přítomností v tomto světě“.

 

V zemi, ve které od roku 2006 probíhá drogová válka, navštíví papež např. oblast na jihu Chiapas, kde se setká s těmi nejchudšími; v Morelias ve středu země má být „nablízku lidem, kteří trpí kvůli násilí“; v Ciudad Juarez na hranici s USA se zase setká „s lidmi, jež byli přinuceni opustit domov“. V tomtéž městě také navštíví věznici. Papež také zavítá na poutní místo Guadalupe v Mexico City, kde je uctívaná Panna Maria, která „se za nás přimlouvá a je příkladem misionářského učednictví, jež dokáže přijmout všechny pod svůj plášť“.

 

Příběh Naší Paní Guadalupské začíná 9. prosince 1531, kdy se Panna Maria zjevila sedmapadesátiletému rolníkovi Juanu Diegovi, který za jejím hlasem vyšplhal na kopec Tepeyac. Tento muž byl rodilý Azték a nedlouho poté, co se dal pokřtít, se mu zjevila Paní v podobě mladé dívky a řekla mu, že je „matka pravého Boha, jenž dává život“. A požádala ho, aby jí lidé vybudovali kostel. Juan opakovaně chodil s touto prosbou za biskupem, který mu nevěřil. Panna Maria se rozhodla poskytnout znamení ve formě velmi vzácné růže. Když Juan svou tilmu (plášť) před biskupem rozbalil, byly zde nejen růže, ale na vnitřní straně pláště i překrásný barevný obraz Panny Marie. Během následujících deseti let se na křesťanskou víru obrátilo devět milionů lidí, což byla největší jednorázová konverze v dějinách. Z kostela, který nechal biskup Panně Marii postavit, se stala Bazilika Naší Paní Guadalupské, kterou každoročně navštěvuje patnáct milionů lidí, kteří obdivují a modlí se před obrazem, který spolu s pláštěm zůstává již přes půl tisíciletí nepoškozený. Lidé odcházejí uzdraveni na těle i na duchu.

 
 
Nahoru