18.05.2017, kategorie: Aktuality

Poutě za povolání

Poutě za povolání

Pojďte posílit modlitby za nová povolání

Od května do září se v českobudějovické diecézi koná první cyklus poutí za povolání a poutí rodin, které pořádá biskupství českobudějovické ve spolupráci s Papežskými misijními díly a spolkem Most České Budějovice.

Je obecně známo, že je i v naší diecézi velmi málo mladých mužů cítí povolání ke kněžství, jáhenství a řeholnímu životu. Chceme posílit modlitby věřících, aby povolaní získali dostatek odvahy rozpoznat své poslání a hlavně se odhodlat k rozhodnutí vykročit tímto výjimečným způsobem za Kristem.  Pevně věříme, že jim oběti poutníků, modlitby a odsloužené mešní intence budou nápomocné. Poutě za duchovní povolání začínají modlitbou rozjímavého růžence za nová duchovní povolání, ve kterém jsou při každém zrnku růžence obsaženy biblické úryvky týkající se povolání učedníků Pánem Ježíšem. Při těchto poutích se také můžete seznámit s Papežským misijním dílem sv. apoštola Petra podporujícím povolání v misiích. Následující mše svatá pak bude vždy sloužena za nová duchovní povolání.

 
 
Nahoru