15.03.2017, kategorie: Aktuality

Postní projekt pro Bangladéš

Postní projekt pro Bangladéš
Pomozme stavět kaple v Bangladéši

Vzpomeňme během postní doby a Velikonoc na křesťany v Bangladéši a pomozme jim vybudovat kaple, které pro ně představují zásadní místo jejich života. Právě zde se totiž utváří a odehrává vše, co je pro ně důležité – jak vědomí křesťanské identity a jednoty, tak osobní hodnoty, tak společenské a soukromé události.

Bangladéš je chudá a přelidněná země na jihu Asie, kde se křesťanství hlásí míň než 1 % obyvatel. V diecézi Mymensingh žije 80 tisíc převážně velice chudých křesťanů, kteří se živí zemědělstvím, sezónními pracemi v lese nebo ve stavebnictví. Kaple je pro ně jediným místem, kde se mohou jako komunita setkávat.  Ve vesnicích Sobokchona a Amritola bydlí 90 početných katolických rodin, které mají nejbližší farnost velmi daleko. Aby místní věřící mohli navštěvovat bohoslužby a zároveň nacházeli útočiště v případech nouze, podporuje Papežské misijní dílo šíření víry v těchto oblastech výstavbu dvou kaplí.

A právě na tento účel můžeme věnovat to, co našetříme během postní doby. Žádný dar není malý. Chcete-li katolické věřící v Bangladéši podpořit, pošlete své postní dary do 31. 5. 2017 na účet  72540444/2700 a označte je VS 10. Do zprávy pro příjemce uveďte: Bangladéš. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Téměř 90 % všech bangladéšských věřících tvoří muslimové a křesťanská menšina je tak ve velké míře obklopena modlitebnami muslimů. Avšak nejen z tohoto důvodu pro ně vlastní svatostánek hodně znamená. Kostel je pro obyvatele Bangladéše klíčovým místem zejména proto, že veškerý svůj život podřizují náboženství.  Všechny jejich svátky, společenské i soukromé záležitosti se odehrávají v souladu s nařízeními víry. Proto je tolik důležité podporovat v těchto oblastech výstavbu křesťanských kostelů.

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

tel.  604  838  882,  pmd@missio.cz,  www.missio.cz;  

 Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru