03.06.2019, kategorie: Aktuality

Na cestě s papežem Františkem červen

Na cestě s papežem Františkem_červen
Cyklus zamyšlení nad Evangelii gaudium a misijním dílem církve

EG199 … hrozí, že bude nepochopeno hlásání evangelia, jež je v první řadě láskou

 Autentická láska je vždy kontemplativní, umožňuje nám sloužit druhému nikoli z nutnosti nebo rozmaru, ale protože druhý člověk je krásný nezávisle na vnějším dojmu. Jedině to umožní, aby se chudí cítili v každém křesťanském společenství „jako doma“. Nebyl by právě tento způsob nejlepším a nejúčinnějším hlásáním radostné zvěsti Božího království světu? Bez přednostní volby pro chudé hrozí, že bude nepochopeno hlásání evangelia, jež je v první řadě láskou, a utopí se v moři slov, jemuž nás soudobá „komunikační“ společnost každodenně vystavuje.

 Uganda, Dětský domov Bambino home na severu země

Sestra Demmy sbírá opuštěné „děti války“ ze sousedního Súdánu na ulicích, toaletách, v buši. Někdy pláče spolu s nimi, když jim nemá dát co k jídlu. Rozhodně však mají větší naději než zemřít na ulici…

 
 
Nahoru