25.04.2019, kategorie: Aktuality

Modlitba za Srí Lanku

Modlitba za Srí Lanku

Milí přátelé misijního díla církve!

Věřím, že všichni společně prožíváme nedávné teroristické úroky v zemi, kterou jsme v posledním roce na mnoha místech diecéze představovali v projektu Cesta čaje. Ze zpráv a ze zpráv od našich tamějších kolegů jsou opravdu oběťmi křesťané, včetně dětí z nedělní školy na východě ostrova.

Všichni jsme hluboce otřeseni a prosím vás upřímně o modlitbu za křesťanskou menšinu, která byla, a doufáme, že nadále bude, živá, radostná a bez vytáček se angažující pro dobro své země.

Domovy, o kterých jsme při přednáškách mluvili, se nachází ve středu ostrova, kde se sebevražedné útoky neodehrály. Přesto se jedná o zemi velmi malou, kde zlo v jedné části, citelně zasáhne životy o několik desítek kilometrů dál…

 

Prakticky se můžeme zapojit do pomoci této nádherné zemi a křesťanské komunitě zasláním daru skrze Papežská misijní díla:

MODLÍME SE ZA SRÍ LANKU 

A POMÁHÁME NA SRÍ LANCE 

Papežská misijní díla v České republice se v této těžké době modlí za lidi na Srí Lance, za všechny zraněné a za oběti strašlivých útoků, které se odehrály při Velikonoční vigilii! 

Prosíme všemohoucího Boha o útěchu a pokoj pro srílanský lid a Matku Marii, aby je svojí přímluvou provázela a dodávala jim odvahy k dalšímu životu.

Víme, že Kristus je vzkříšen a nic nemůže zvítězit nad Jeho mocí. Ať naše modlitby posílí víru všech Kristových následovníků. A naši zemřelí ať se radují ve věčné slávě Boží. Modlíme se za obrácení těch, kteří Krista neznají nebo ho nenávidí.
Amen

NAŠE POMOC NA SRÍ LANKU

Na Srí Lanku posíláme nejen modlitby, ale také finanční pomoc skrze naše projekty, které můžete podpořit i Vy zasláním libovolného daru na náš účet.
Číslo účtu: 72 540 444/2700, VS 10 - Podpora základní světové misijní činnosti Církve - SRÍ LANKA.

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME! 

 
 
Nahoru