02.11.2016, kategorie: Misijní neděle

Misijní neděle v pátek

Misijní neděle v pátek

Na 23. října připadla Misijní neděle. V našem klubku jsou však děti z mnoha  farností, proto jsme měly misijní mši sv. pro děti již v pátek 21. října. Pozvání na tuto mši sv. přijal - k naší velké radosti - národní ředitel Papežských misijních děl pan Leoš Halbrštát. 

Slavení mše sv. – mši sv. sloužil kněz českobudějovické diecéze P. Miroslav Šašek – bylo velmi slavnostní a krásné. Čtení moc pěkně přečetla Ema Doskočilová z našeho misijního klubka, Evangelium četl pan jáhen Leoš, kázání měl P. Miroslav. V obětním průvodu jsme nesly svíčky, kontinenty a prapory v misijních barvách. Také jsme si připravily obrázky známých misionářů a ministranti je přiřadili k jednotlivým kontinentům. Modlily jsme se za děti na celém světě, za misionáře i za sebe navzájem, abychom vždy měly otevřené srdce pro misie.

Po skončení mše sv. nám pan ředitel vyprávěl o své misijní cestě do Bangladéše a promítal nám fotografie a filmy. Bylo to velmi zajímavé a my se přesvědčily o tom, že každá, i malá pomoc je potřebná. Na závěr besedy jsme zpívaly misijní hymnu. A poté jsme nabízely Misijní koláč, který jsme samy upekly a na Misijním jarmarku jsme nabízely vlastnoručně vyrobené dárkové předměty (záložky, přání, svícny atd.).

Z celého srdce děkujeme panu řediteli Leošovi a paní Broně za to, že přijeli až k nám do jižních Čech. Bylo to pro nás velké povzbuzení a velká radost. Děkujeme také paní Hance Koukalové, diecézní ředitelce papežských misijních děl, která má na starosti i Misijní klubka v českobudějovické diecézi, že nás stále duchovně podporuje a že si udělala čas a přijela slavit mši sv. společně s námi.

Těšíme se na další setkání a doufáme, že to bude brzy!

Děti z misijního klubka 114

 

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Misijní neděle v pátek MŠ Lipenská
Misijní neděle v pátek MŠ Lipenská

02.11.2016 13:00

Počet fotek ve fotogalerii: 6

Fotogalerie Zobrazit fotky Misijní neděle v pátek MŠ Lipenská

 
Nahoru