06.06.2019, kategorie: Ohlédnutí

Misijní běh, tentokrát pro Ugandu

Misijní běh, tentokrát pro Ugandu

K překvapení organizátorů se na start trasy postavili s odhodláním vedle dětí také maminky od rodin, které „moc
netrénovaly“, tatínkové, i běžci, kteří přijeli z okolí či speciálně ze Šumavy. Podle toho také vypadal konečný stav časů, které se pohybovaly v rozmezí od 14 min po téměř hodinovou procházku, styl zdolání trasy byl totiž volný.

 

 

Je nutné zmínit technickou podporu celého běhu, kterou poskytl skautský oddíl Širokko, a bez nějž by se někteří ze závodníků ještě dnes možná potulovali v lužnických lesích. Těšíme se na další společný ročník.

 

Svým dobrovolným vstupným a námahou účastníci podpořili chod dětského domova Bambini house na severu Ugandy. Zde Papežská misijní díla pomáhají sestře Demmy pokrýt částečně náklady na jídlo a lékařskou péči pro děti, které doslova sbírá na ulicích a v buši. Děkujeme všem za výslednou částku 8000 korun!

 
 
Nahoru