03.02.2017, kategorie: Aktuality

Martyrologie 2016

Martyrologie 2016
Misionáři zabití v roce 2016

Informační agentura Fides provozovaná Kongregací pro evangelizaci národů zveřejnila seznam pastoračních pracovníků zabitých ve světě během roku 2016. Tento seznam zahrnuje všechny osoby, které působily v institucích katolické církve a byly násilím zbaveny života, bez ohledu na motiv vraždy. Letos je to 14 kněží, 9 řeholních sester, 4 věřící laici a jeden seminarista, tedy celkem 28 lidí.

Podle kontinentů jich je nejvíce v Americe – 12 osob (9 kněží a 3 řeholní sestry), v Africe 8 osob (3 kněží, 2 řeholní sestry, 1 seminarista a 2 laici), v Asii to bylo 7 osob (1 kněz, 4 řeholní sestry a 2 laici). Jeden kněz byl zabit v Evropě. Stejně jako v posledních letech byla většina těchto pracovníků zabita při pokusu o krádež či při loupežném přepadení v kontextu morálního úpadku, ekonomické a kulturní bídy a násilí jakožto normy jednání. Nechybějí ovšem případy, kdy smrt přišla jako odplata za odvážný postoj těchto osob v zápase za sociální spravedlnost, např. mexický kněz Jose Luis Sanchez Ruiz, který se postavil organizovanému zločinu a narkoobchodu ve své diecézi Veracruz. V Evropě byl katolický kněz cíleně zavražděn fanatikem, který se přitom dovolával islámského náboženství.

Papež František ve své promluvě ze dne 26. 12. 2016, odvolávaje se na svátek svatého Štěpána mučedníka, prohlásil, svět nenávidí křesťany ze stejného důvodu, jako nenáviděl Ježíše, protože On byl tím, kdo přinesl Boží světlo, kdežto svět dává přednost temnotě, v níž ukryje své zlé skutky“.

Všichni zabití žili v lidských a sociálních kontextech, udělovali svátosti, pomáhali chudým, pečovali o sirotky a drogově závislé, působili v návaznosti na rozvojové projekty nebo zkrátka jen někomu otevřeli dveře svého domova. A někteří z nich byli zavražděni stejnými lidmi, kterým předtím pomohli. Téměř žádné vyšetřování prováděné místními úřady nevedlo ke zjištění pachatele a iniciátora těchto zločinů, ani neobjasnilo důvod, proč byly tyto činy provedeny. Velké znepokojení panuje také nad osudem ostatních pracovníků pastorace, kteří byli uneseni nebo beze stopy zmizeli a nejsou o nich žádné zprávy.

Seznam agentury Fides nezahrnuje jen misionáře v pravém slova smyslu, ale všechny pracovníky pastorační péče, kteří zemřeli násilnou smrtí. Agentura je opatrná při používání termínu „mučedník“, není-li v etymologickém významu „svědek“, protože jen Církev může posoudit možný význam těchto osob, také s ohledem na to, že ve většině případů chybí dostupné informace o jejich životě a okolnostech jejich smrti.

Kromě jmenovaných 28 osob – připomíná agentura Fides – je třeba pamatovat na bezpočet dalších lidí, kteří zaplatili životem za svoji věrnost ve službě bližním nebo víře v Krista. Protože  existuje také  dlouhý seznam těch, o nichž nevíme a kteří trpí ve všech koutech světa, a dokonce musejí  svou víru v Krista zaplatit svými životy.

Papež František nám často připomíná: „Dnes existují křesťané, kteří jsou vražděni, mučeni, vězněni, masakrováni, protože nezapírají Ježíše Krista“ … „mučedníků dneška je více než jich bylo  v prvních stoletích“. (SL) (Agenzia Fides 30/12/2016)

Úplnou zprávu vč. jmen a podrobností naleznete na webu agentury Fides.

 
 
Nahoru