15.04.2016, kategorie: Aktuality

Horské klubání

Horské klubání

Od 15. 4. do 17. 4. 2016 proběhne na Erlebachově Boudě ve Špindlerově Mlýně celostátní setkání dětí a vedoucích z Misijních klubek, které pořádá Národní kanceláří PMD. Akce je pořádaná každoročně jako poděkování dětem, které podporují celoročně misie svými aktivitami. Pro děti z celé České republiky je na tento víkend připraven bohatý program. Během pátečního a sobotního večera budou jednotlivá Misijní klubka představovat svou činnost, připraveno je promítání nových misijních filmů, scénky, divadlo, křížová cesta pro malé misionáře a další misijní program. Sobotní dopoledne je vyhrazeno společnému misijnímu tvoření, soutěžení a kinu MISSIO a odpoledne se děti s vedoucími mohou vypravit na výlet do okolí. Chybět nebudou společné modlitby a mše svaté i slavnostní obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí. Věříme, že takto společně strávený čas bude pro účastníky Horského klubání povzbuzením a inspirací pro další misijní činnost. :-) Pořadatel: Národní kancelář PMD I českobudějovická diecéze má své zástupce :-)

 
 
Nahoru