05.05.2017, kategorie: Ohlédnutí

Horské klubání

Horské klubání

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2017 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších od 21. do 23. dubna 2017. Během celého víkendu byly připraveny workshopy na téma misií, dramatická výchova, misijní tvoření a vyrábění, soutěže a hry s Kintuadi, Kino MISSIO s filmy z misijních zemí a z Missio magazínů, divadelní představení brněnského klubka Malý princ i výlety do hor. Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Barevný Bangladéš kameramana Jana Štindla, který vznikl při misijní cestě do Bangladéše, kde byla vybudována škola pro bangladéšské děti z darů od českých dárců. Díky manželům Rýznarovým účastníci pronikli do tajů natáčení Missio INTERVIEW a pro televizi Noe natočili přímo z Horského klubání pozdrav od všech misionářů.  Součástí programu byly společné chvíle modlitby a mše svaté, při kterých si prožilo slavnostní obřad přijetí do Papežského misijního díla dětí na 40 nových misionářů. 

 
 
Nahoru