23.06.2016, kategorie: Aktuality

Den afrického dítěte

Den afrického dítěte
16. června si připomínáme Den afrického dítěte, který patří k dalším z mnoha mezinárodních dnů týkající se dětí, jejich práv a potřeb. V mnoha rozvojových zemí děti stále umírají na podvýživu a žijí ve veliké chudobě.
 
Africký kontinent si tento den v kontextu tématu „Konflikt a krize v Africe: Ochrana veškerých práv dítěte“, který jako téma pro tento rok vyhlásila Africká unie.
 
Prostřednictvím Afrického výboru expertů pro práva a blaho dítěte zadala k vypracování kontinentální studii o dopadu ozbrojených konfliktů na děti v Africe, která je součástí její snahy pozvednout agendu ochrany dětí v konfliktních situacích. Právě proto si také Africká unie zvolila za letošní téma podporu zachování života a blahobyt afrických dětí. Ve všech konfliktech jsou děti nejzranitelnějším segmentem civilního obyvatelstva a konfliktní situace je negativně ovlivňují v mnoha ohledech. Připomenutím Dne afrického dítěte se zaměřením na dětská práva se připomíná vládám kontinentu, že se jedná o oblast vyžadující jejich pozornost.
 
Den afrického dítěte se slaví jako vzpomínka na vzpouru a následný masakr v jihoafrickém Sowetu, které se odehrály 16. června roku 1976. V tento den protestovali studenti v Jihoafrické republice proti systému vzdělávání, který podporoval apartheid. Demonstrace vyvrcholila střelbou policie apartheidu do neozbrojených mladých demonstrantů.
 
Papežská misijní díla na africkém kontinentu pomáhají dětem v Zambii, Keni a Ugandě. Této pomoci je opravdu velice potřeba a jsou tam lidé, kteří jsou přímo závislí na naši pomoci. Nejen na modlitbách, ale i na konkrétních projevech naši křesťanské lásky. Pro děti v těchto zemích můžete podpořit projekty, které zajišťují například zdravotní péči sirotkům a ohroženým dětem v důsledku HIV/AIDS, podporu domova pro tělesně postižené děti nebo pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb.
 
Patřit k dárcům a podpořit projekty Papežských misijních děl v Africe můžete zasláním daru na číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 40 – Afrika. Za každý Váš dar upřímně děkujeme!
 
 
Nahoru