03.11.2016, kategorie: Aktuality

Biskup Vokál požehnal novému sídlu Papežských misijních děl v Hradci Králové

Biskup Vokál požehnal novému sídlu Papežských misijních děl v Hradci Králové

Královéhradecký diecézní biskup Mons. Jan Vokál v pondělí 24. října 2016 požehnal prostory Národní kanceláře Papežských misijních děl v Hradci Králové. V novém sídle v ulici Na Kropáčce 30/1 ho přivítal národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Slavnostního odpoledne se zúčastnil také biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka, bývalý vojenský kaplan, administrátor farnosti Opatovice nad Labem P. Jaroslav Brožek, diecézní ředitelé PMD - Antonín Glogar z ostravsko-opavské diecéze a Bronislava Halbrštátová z královéhradecké diecéze, pracovníci Národní kanceláře, zástupci médií a další hosté. 

Po prohlídce a malém pohoštění otec biskup nové kanceláře požehnal modlitbou: „Dobrý a milosrdný Bože, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo tě milují. Prosíme, ať tvé požehnání spočine na tomto místě, v této kanceláři a požehnej všechny, kdo zde budou pracovat a kdo sem budou přicházet. Ať se dovedou darovat ve službě bližním s vědomím, že tím slouží tobě. Ať zde vládne duch pokoje a moudrosti, spravedlnosti a lásky, ochotné služby a vzájemné pomoci. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.“

Na závěr poděkoval národní ředitel PMD otci biskupovi za poskytnutí nových prostor, které se stanou reprezentativním místem pro papežské misie a místem pomoci nejpotřebnějším v celém světě. 

Více informací:

PMD, 500 03 Hradec Králové, Na Kropáčce 30/1, 604838882, pmd@missio.cz,  www.missio.cz

 
 
Nahoru