Aktuality

Rok:   2018 2017 2016 2015 2011
Měsíc: leden únor
26.02.2018, kategorie: Aktuality

Mešní intence misionářům

Mešní intence misionářům
Vzpomeňme během postní doby a Velikonoc na kněze v misiích a věnujme jim mešní intence.

Pokud chcete smysluplně pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na svůj úmysl. Psaný text úmyslu se nepředává. Mše svaté jsou slouženy na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala.

Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.

Mešní intence je pro kněze v misiích často jediný způsob příjmu, protože nedostává žádný plat a musí si vystačit z darů dobrodinců. Často také překonává velké vzdálenosti a do některých farností se dostane jen několikrát za rok. Rovněž musí řešit problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhá chudým.

Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, kam Papežská misijní díla z ČR pomáhají. Příspěvky pro jednotlivé země vybírá Národní kancelář PMD.

Přejeme Vám požehnanou cestu postní dobou!

26.02.2018, kategorie: Aktuality

Postní kalendář

Na prahu postní doby Vám přinášíme oblíbený Postní misijní kalendář (nejen) pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy.

Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi ve škole, doma, v Misijním klubku a každý dospělí může dětem úkol upravit podle věku a potřeby.  V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. (Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B.) 

Kalendář namaloval výtvarník Tomáš Velzel.

Ke stažení Ke stažení
26.02.2018, kategorie: Aktuality

Postní duchovní obnova pro malé i velké misionáře

Postní duchovní obnova pro malé i velké misionáře

V sobotu 17. 3. 2018 v Klokotech budeme společně rozjímat nad duchovním slovem P. Jiřího Můčky, omi, modlit se s Matkou Terezou, poznávat misie na Srí lance, zkusíme modlitbu tancem, projdeme venkovní křížovou cestu a vše zakončíme společnou mší svatou v 17. hodin. Prosím přihlašujte se do 10.3.

Ke stažení Ke stažení
Rok:   2018 2017 2016 2015 2011
Měsíc: leden únor
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru