23.05.2016, kategorie: Aktuality

173 let Papežského misijního díla dětí

173 let Papežského misijního díla dětí
Papežské misijní dílo dětí slaví 19. května 173 let svého trvání!
 
Papež František hovoří o dětech, které jsou zapojeny v Papežském misijním díle dětí jako o dětech, "které svými modlitbami a oběťmi pomáhají potřebným vrstevníkům, a tak se stávají misionáři a svědky bratrství a sdílení.“ A dodává „pro církev je misionářství výrazem samotné její podstaty, neboť je Bohem osvěcována a odráží Jeho světlo. V tom spočívá její služba. Není jiné cesty. Misie jsou jejím povoláním. Odrážet Kristovo světlo – to je služba církve. Kolik lidí od nás očekává toto misionářské nasazení, protože potřebují Krista, potřebují poznat Otcovu tvář.“
 
Vznik Misijního díla dětí se datuje k 19. květnu 1843 a jeho zakladatelem se stal misionář biskup z Nancy Mons. Charles August Marie De Forbin-Janson. Jeho touhou bylo vytvořit hnutí křesťanských dětí, jež pomůže nevěřícím dětem hledat Pána. Dílo nalezlo oblibu u jednotlivců i institucí a začalo se šířit po Evropě a v Severní Americe. Těšilo se plné podpoře církvi a přízni papeže Lva XIII., jenž je 3. prosince 1880 podpořil encyklikou Sancta Dei Civitas. 3. května 1922 mu Pius XI. udělil titul "papežské" (PMDD).
 
PMDD je tedy oficiální organizací katolické církve a řídí se heslem „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti a mládež ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí a je dnes přítomno v cca 130 zemích světa. Jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí.

Projekty, které PMDD podporují, zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další. PMDD systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

Benedikt XVI. o Papežském misijní díle dětí:
"Tisíce dětí vychází vstříc potřebám jiných dětí, povzbuzeni láskou, kterou Boží Syn – přicházející jako dítě – přinesl na zem."
"Děkuji těmto dětem a prosím za ně, aby byly i nadále „misionáři Evangelia“. Děkuji také jejich vychovatelům, kteří je doprovází na cestě velkorysosti, bratrství, radostné víry, která přináší naději."
K těmto slovům a poděkování se připojujeme i my v národní kanceláři Papežských misijních děl a vyprošujeme všem misionářům v PMDD hojnost darů Ducha svatého při hlásání radostné zprávy o Božím království a stálou ochranu Panny Marie, Královny misií!
 
 
Nahoru