Podněty k práci

Rok:   2017 2016
17.11.2016, kategorie: Podněty k práci

Adventní misijní kalendář

Adventní misijní kalendář
jiný misijní kalendář

Zkuste prožít advent s misijním kalendářem.

Ke stažení v černobílé a barevné podobě. Celý článek ...

17.11.2016, kategorie: Podněty k práci

Misijní stolní hra

Misijní stolní hra
cesta misionáře

Milé děti,

celý misijní měsíc říjen jste plnily úkoly z našeho kalendáře „Misijní říjen 2016“, provázely jste svou modlitbou práci misionářů a misionářek ve světě a službou druhým jste se stávaly podle evangelia těmi nejlepšími Kristovými svědky, jak nás k tomu vybízí papež František. Celý článek ...

15.10.2016, kategorie: Podněty k práci

Svatá Bakhita

Svatá Bakhita
10 stanovišť pro libovolné množství účastníků

 

U živé brány milosrdenství je start našeho putování. Seznámíme se s napínavým příběhem sv. Bakhity, která byla otrokyní. Ona je první světice z Afriky. Celý článek ...

04.01.2016, kategorie: Podněty k práci

Vzdělávací programy do škol

Vzdělávací programy do škol

Ve spolupráci s Diecézním katechetickým střediskem nabízíme vstupy do škol:

Potřebujeme ostatní? Cílem programu je vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí životu společně s ostatními lidmi. Seznamuje žáky s životem dětí v jiných, zejména rozvojových zemích, rozvíjí jejich smysl pro solidaritu, toleranci a aktivní pomoc, vede k poznání odlišností kultur a k odstraňování nepřátelství a předsudků k „nepoznanému“. Celý článek ...

Rok:   2017 2016
 
 
Nahoru