Misijní klubka

Květen 2017 CMŠ Lipenská - noční

Noční Misijní klubko 12. – 13. května 2017

Na setkání Misijních klubek se děti těší, ale na Noční Misijní klubko zvlášť. To letošní bylo naplánované na pátek 12. května, v předvečer stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. A právě události ve Fatimě byly náplní našeho nočního klubka.

Děti se sešly v 18.00 hod. v klášteře. Nejprve připravovaly Misijní koláč na Misijní den dětí – zdobily a balily perníkové kytičky. Poté si – jako správní misionáři – připravily večeři: umyly brambory, zabalily je do alobalu a upekly v krbu. Čekání na tmu – noční hra měla začít až za úplné tmy – dětem zpestřil napínavý a poučný film. Při sledování filmu se venku spustila bouřka doprovázená vydatným deštěm. Takže noční hra na zahradě nepřipadala v úvahu. Ale byla tu náhradní varianta – noční hra proběhne ve ztemnělých prostorách mateřské školy a bude to stejně napínavé jako venku. V přízemí mateřské školy byly rozmístěny solární lampičky a u každé z nich byla v obálce schovaná část textu. Úkolem dětí bylo po vyhledání všech částí textu správně sestavit modlitbu, kterou naučil anděl fatimské děti. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Hledání lístků bylo dobrodružné, ale všechny skupiny to rychle zvládly. Následně vznikly čtyři varianty modlitby, takže děti s napětím očekávaly, která je ta správná. Po přečtení modlitby se děti seznámily s událostmi ve Fatimě a se životními příběhy fatimských dětí. A následoval nejtěžší „noční“ úkol, bylo to již krátce před půlnocí. Děti měly objevit v neosvětleném kostele, (mohly použít pouze solární lampičky), sochu Panny Marie Fatimské. Bylo to napínavé, někdo se trochu bál, ale ….. podařilo se! U sochy Panny Marie děti objevily dárek, misijní růžence, protože Panna Maria nás přece vyzývá k pravidelné modlitbě růžence… Po návratu z kostela děti podruhé večeřely a potom hup do spacáků…

Ráno, (některé děti čiperné jak rybičky chtěly vstávat již po šesté hodině), se děti nasnídaly a společně shlédly kreslený příběh o fatimských dětech na TV Lux. Poté se s chutí chopily nových růženců  ke společně modlitbě za děti na celém světě. Na závěr setkání si děti společně zahrály různé hry, a už nastal čas vrátit se domů. Setkání se vydařilo a děti odcházely spokojené a obohacené o nové zážitky. foto

  

Duben 2017

Páteční večer 7. dubna a následující sobota patřily v Klokotech dětem Misijního klubka. Ty se pod vedením Jáji Kramářové schází už přes půl roku. A tak se nám vedoucím zdálo, že nastal čas oslavit narozeniny a slavnostně vstoupit do stavu „misionáři“. Každé naše setkání totiž začínáme modlitbou u barevného růžence a s obrázkem Matky Terezy. Modlíme se za naše blízké i vzdálené a při setkáních poznáváme také země, za něž se modlíme a pro něž někteří z nás spoří misijní bonbónek.

V pátek jsme se po seznámení (čas jsme trávili společně s návštěvou ze Skočic) a pár hrách připojili na chvíli k farní adoraci. Po ní následovalo Kino Dorry, které si pro nás připravila vedoucí Kája. S pohádkou na dobrou noc jsme všichni spokojeně usnuli. Sobotní ráno patřilo slůvku na den a přiblížení událostí Květné neděle a poté už přišel na návštěvu otec Jenda, který nám metodou dramatizace biblického textu, tyhle události pomohl přiblížit ještě jinou cestou. Před obědem kluci vyrobili misijní kříž, s nímž jsme odpoledne prošli klokotskou venkovní křížovou cestu. A už nastal čas slavení. Sobotní oslavenec Michal se s námi podělil o svůj narozeninový dort a tak jsme slavili společně. Zakončení našeho setkání přišlo na mši svaté, kde bylo 15 účastníků setkání přijato do stavu „misionář“. Bohu díky! fotky

Březen 2017

Výstup na K2

V sobotu 11. 3. se klokotští misionáři sešli ke společnému zdolání hory K2, která se nachází na území Pákistánu. Toto setkání bylo tedy především o obdivu k Božímu stvoření – četli a lepili jsme si do svých velkých „deníků“ výpravy chvalozpěv stvoření, společně jsme zdolávali schody v poutním domě – svázáni k sobě na nohách, nocovali ve spacáku a snažili se vejít všichni do horolezeckého stanu. Na konci jsme si v kroužku povídali o tom, čím dokážeme přispět pro dobro druhých a na mši donesli naše deníky výpravy (obohacené o informace o Pákistánu z misijní Duhy) a lana jako symboly naší výpravy i naší vzájemné provázanosti. fotky

Únor 2017

Návštěva Indie s ochutnávkou (zástěrky s sebou)

Tak zněl název únorového setkání v Klokotech. Na začátku každého našeho setkání se modlíme u obrázku Matky Terezy a tak jsem se tentokrát rozhodli, že se do Indie znovu podíváme. Mnoho se také člověk dozví, když ochutná jídlo obyčejných lidí. Ale protože naši vedoucí Jája a Michal také v tenhle den slavili výročí svatby, muselo být i něco slavnostnějšího...

V první hře, v níž bylo třeba vůbec suroviny na výrobu ovocného salátu získat, zvítězili kluci, a tak se mohli jako první vydat do kuchyně. Druhá skupinka mezitím se Šimonem zpívala u klavíru a pokoušela se nakreslit slona a tygra indického po částech, jak měl kdo přiděleno na lístečku. Po vystřídání skupinek už mohlo začít slavnostní hodování. V závěrečném klubíčku jsme za setkání poděkovali a prozradili si, kdo vlastně máme co dobrého k snědku rád. Zapomněli jsme na placky čapati, ale ty jsme si dali po mši, kterou jsme jako vždycky naše setkání zakončili.

Stále znovu děkujeme za nápady na misijní vaření komunitě sester Paulínek a jejich knížce Paulínky v kuchyni. O Matce Tereze je také možné se více dozvědět v knížce jejich nakladatelství Misionářka lásky. fotky

Leden 2017

Na lednovém klubíčku jsme si četli a hráli scénku časopisu Duha – spolu s Marií a Josefem jsme hledali nocleh v Betlémě a přemýšleli o tom, jak získat klíč k nebi a lidským srdcím. Matka Tereza u níž se vždy společně modlíme, nám poradila, že nejlépe láskou, která pomáhá druhým. Vyrobili jsme si vlastní hudební nástroj a také za námi přišli Tři králové a představili nám jednu z misijních zemí, kde pomáháme – Filipíny. Pořádně jsme si prohlédli mapu, zahráli pár filipínských her jako Japonská chůze, zkusili  jsme si kohoutí zápasy a jojo, které z Filipín pochází. Jako vždy jsme setkání zakončili na farní mši svaté. fotky

 

 
 
Nahoru