Ohlédnutí

Rok:   2019 2018 2017 2016 2015
Měsíc: leden březen duben květen
05.05.2017, kategorie: Ohlédnutí

Horské klubání

Horské klubání

Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2017 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších od 21. do 23. dubna 2017. Během celého víkendu byly připraveny workshopy na téma misií, dramatická výchova, misijní tvoření a vyrábění, soutěže a hry s Kintuadi, Kino MISSIO s filmy z misijních zemí a z Missio magazínů, divadelní představení brněnského klubka Malý princ i výlety do hor.  Celý článek ...

05.05.2017, kategorie: Ohlédnutí

Národní misijní rada

Národní misijní rada

Národní misijní rada se letos konala od 23. 4. do 24. 4. 2017 na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie. Jeho kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Letošního setkání se účastnili zástupci Papežských misijních děl, Charity ČR, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Společnost dcer křesťanské lásky, Salesiánské asociace Dona Boska, o. s. SADBA, Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné a Společenství pomocníků řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MATRI. Celý článek ...

Rok:   2019 2018 2017 2016 2015
Měsíc: leden březen duben květen
 
 
Nahoru