Podněty k prožití Misijní neděle

 

 

V letošním roce slavíme 90. Misijní neděli. Po dlouhém "zkušebním období" (misie a jejich podporu vložil Bůh do srdcí kněží a laiků v průběhu 19. století) prohlásil v roce 1926 papež Pius XI. díla za papežská a vyjádřil jim tak svou plnou podporu. Předposlední říjnovou neděli prohlásil za den misií.

Letos 23. října tedy již podevadesáté.

Posloužit k přípravě mohou:

KALENDÁŘ PRO DĚTI MISIJNÍ ŘÍJEN 2016

Během tohoto měsíce se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním a svou činností a hledáním dobra pro druhého.

K tomuto hlásání jsme povoláni všichni a chceme k tomu vést i naše děti. Proto jsme opět připravili pro malé misionáře a děti z Misijních klubek kalendář, nazvaný Misijní říjen 2016. Můžete si ho vytisknout ve dvou variantách. V černobílé variantě mohou děti po splnění úkolu jednotlivé dny s obrázky vybarvovat. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem s jednotlivými úkoly pomáhat, upravit je podle možností a situace v rodině nebo škole. Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem! V příloze naleznete ke stažení. 

 JAK OSLAVIT MISIJNÍ NEDĚLI

Zapojme se do přípravy celé rodiny s dětmi.

Jak uspořádat obětní průvod a návrhy textů najdete zde v příloze ke stažení. Přejeme hezkou bohoslužbu!

■ MISIJNÍ RŮŽENEC

Nejlepší formou přípravy je modlitba. Na Misijní neděli se můžeme připravit modlitbou misijního růžence, jehož barevná zrnka nám připomínají jednotlivé světadíly a potřeby lidí, kteří na nich žijí.

S dětmi alespoň desátek růžence. Jak se jej modlit a co znamenají jednotlivé barvy také v příloze ke stažení.

Misijní štrúdlování

A zapojit se může celá farnost. Jak? Senioři mohou napéct slané a sladké dobroty, které se spolu s kávou mohou stát místem zastavení a setkání farnosti. A neděle má místem setkání být. Drobné příspěvky za občerstvení navíc mohou posloužit v misiích.

 

Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru