Multimediální DVD pro Misijní neděli

Multimediální DVD pro Misijní neděli

Milí přátelé, představujeme Vám multimediální DVD Misijní neděle, které má pomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní neděle. Z DVD je možné čerpat též během misijního měsíce října i v průběhu roku. DVD lze využít ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i rodinách. Z nabídky se můžete inspirovat k osobní modlitbě, obohacení mše svaté, při setkávání ve společenství a práci ve farnosti.

 

 Po vložení DVD do přehrávače se můžete podívat na následující VIDEA:

 

1. Papežské misijní dílo šíření víry – klip – česky 2:08

2. Misijní neděle – klip – česky 1:39

3. O Misijní neděli – dokument 3:22

4. Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 2010 – P. Jiří Šlégr 3:43

5. Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 2011 – P. Jiří Šlégr 4:00

6. Guyanská Diana – upoutávka filmového dokumentu – česky 3:08

7. AMBUYE NDIFE ANA ANU – zambijská píseň – P. Bernard Makadani Zulu – česky 2:33

8. Hymna Papežského misijního díla dětí 5:04

9. Generální shromáždění PMD v Římě 1:22

10. Fotogalerie z misií 5:34

11. Výstavy z misijních oblastí 2:18

12. AMBUYE NDIFE ANA ANU – zambijská píseň – P. Bernard Makadani Zulu – anglicky 2:27

13. Papežské misijní dílo šíření víry – klip – anglicky 2:33

14. Misijní neděle – klip – anglicky 1:30

15. Guyanská Diana – upoutávka filmového dokumentu – anglicky 3:08

 

BONUSY 

 

Audio

 

1. Promluva na Misijní neděli 2008 – z kostela sv. Tomáše v Brně, P. Jiří Šlégr – národní ředitel PMD 11:45

2. Promluva na Misijní neděli 2009 – z baziliky Nanebevzetí PM na Svaté Hoře, P. Vojtěch Novák – pražský diecézní ředitel PMD 11:47

3. Poselství Sv. otce Benedikta XVI. k Misijní neděli 24. 10. 2010 11:26

4. Dopis k Misijní neděli 24. 10. 2010 – P. Jiří Šlégr – národní ředitel PMD 3:16

5. Myšlenka na den 24. 10. 2010 – P. Jiří Šlégr – národní ředitel PMD 1:59

6. Hymna Papežského misijního díla dětí – Pošli mě,půjdu já 4:38

7. Dopis k Misijní neděli 23. 10. 2011 – P. Jiří Šlégr – národní ředitel PMD 3:54

8. Poselství Sv. otce Benedikta XVI. k Misijní neděli 23. 10. 2011 9:20

9. Promluva na Misijní neděli 2010 – z kostela sv. Augustýna v Brně – P. Jiří Šlégr – národní ředitel PMD 17:21

10. Myšlenka na den 23. 10. 2011 – P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD 2:00

11. Zpívaná II. Eucharistická modlitba – P. Bernard Zulu – zambijský národní ředitel PMD 4:56

 

Foto

 

210 fotografií ukazuje konkrétní místa (např. ze Zambie, Surinamu a Guyany), na která se dostává pomoc (i z ČR)z výtěžku Misijní neděle: fary, řeholní domy, kostely, kaple, školy, formační centra, práce misionářů, péče o staré a
nemocné, modlitební aktivity a pomoc nejchudším.

 

Info

 

1. Misijní neděle informace: Co je to Misijní neděle, Podněty k prožití Misijní neděle, Výběr ze Stanov PMD k Misijní neděli

2. Poselství Sv. otce k Misijní neděli: rok 2001, 2002, 2004–2011

3. Dopisy národního ředitele PMD k Misijní neděli: 1993–2011

4. Misijní Most Modlitby: Základní informace, MMM pro děti

5. Plakáty k Misijní neděli: 1996, 1998–2011

6. Misijní růženec: Misijní růženec světla, Misijní růženec s dětmi

7. Komentářekpřinášení obětních darů: 3 varianty

8. Novény, vigilie, adorace, modlitby: Foto, Informace, Lidové misie s Matkou ustavičné pomoci – výběr, Vigilie za mír, Misijní adorace

9. Misijní putovní výstavy: Informace, Středoafrická republika, Střípky ze všech kontinentů, Uganda, Bangladéš, Malawi, PMD – 3 panely, Papua–Nová Guinea, Zambie, Mexiko, 4 Papežská misijní díla, S PMD pomáháte nejpotřebnějším

10. Členské aktivity PMD: Leták, Adorace pro misie, Misijní klub, Odpovědi členů, Obřad přijímání členů do PMDD

11. Papežská misijní unie: Stanovy PMD – výběr, Stručné informace pro členy, Informace pro členy, Zakladatel – historie – světová činnost, Životopis zakladatele, Citáty

12. Den modliteb za misionáře mučedníky: Misijní mučedníci – foto, Jak prožít Den modlitby, Křížová cesta 2010, Křížová cesta 2011, Základní informace, Přehled zabitých pastoračních pracovníků, Biografické údaje, Foto

13. Prožívání iniciačních svátostí v misiích:Přáníčka pro misie, Filipíny, Ghana, Guyana, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Surinam, Zambie (možno použít i v rámci přípravy na 1150. výročí příchodu slovanské mise na Velkou Moravu)

14. Statistiky PMD – Evropa: Základní informace, Misijní dílo dětí – tabulka 2004–2008, Misijní dílo dětí – graf 2004–2008, Dílo šíření víry – tabulka 2004–2008, Dílo šíření víry – graf 2004–2008, Dílo sv. Petra apoštola – tabulka 2009, Dílo sv. Petra apoštola – graf 2009

15. Prezentace PMD (PowerPoint): PMD_CR_2011, PMD_SPA_RIM_2011, PMD_SPA_ZAMBIE_2011, 

PRIBEH_MISIE_DETI_MAC, PRIBEH_MISIE_DETI_PC

16. Výroční zprávy PMD: 2009, 2010 (obsahují vyjádření nezávislého auditora)

17. Základní informace o PMD

18. Anketní otázky

19. Hymna PMDD

 

Video

 

1. Papežské misijní dílo šíření víry – klip – česky 2:04 (HD)

2. Papežské misijní dílo šíření víry – klip – anglicky 2:04 (HD)

3. Misijní neděle – klip – česky 1:34 (HD)

4. Misijní neděle – klip – anglicky 1:26 (HD)

5. Guyanská Diana – upoutávka filmového dokumentu – česky 3:03 (HD)

6. Guyanská Diana – upoutávka filmového dokumentu – anglicky 3:03 (HD)

7. AMBUYE NDIFE ANA ANU – zambijská píseň – P. Bernard Makadani Zulu – česky 2:25 (HD)

8. AMBUYE NDIFE ANA ANU – zambijská píseň – P. Bernard Makadani Zulu – anglicky 2:22 (HD)

9. Generální shromáždění PMD 2010 v Římě 1:20 (HD)

 

 

 
 
Nahoru