Misijní most modlitby

Misijní most modlitby

V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Světový den modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.

 

Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším

(dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).

 

Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM),

a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.

Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Pro představu, jak můžete Misijní most modlitby zorganizovat ve své farnosti, přikládáme příspěvek z Dolní Dobrouče.

Dolní Dobrouč - „V předvečer Misijní neděle, v sobotu, se v Dolní Dobrouči uskutečnil „Misijní most modlitby“. Při této příležitosti se věřící na celém světě, bohatí i chudí, modlí za sebe navzájem, za misie, za zvěstování Evangelia a dar víry. Skupinka přibližně padesáti účastníků (někteří přicestovali z okolních farností) se po večerní mši svaté vydala od kostela sv. Mikuláše k Horákově kapli. Dospělí s baterkami, mladší si na cestu svítili lampiony. Putování s modlitbou růžence doprovázely zpěvy a modlitby za jednotlivé kontinenty. V cíli cesty zazněly další písně a vytvořil se prostor pro osobní přímluvy. Na závěr udělil otec Jano všem přítomným požehnání na přímluvu svatých misionářů. Nejmladšímu účastníku nebyly ještě 3 roky, nejstarší, dá-li Pán, oslaví zanedlouho 80. Společně děkujeme za milé setkání, za aktivitu pořadatelů i účastníků, vděčnost patří také všem, kteří se přes nemohoucnost či službu spojili s námi v modlitbě na dálku.“ Martin, Dolní Dobrouč

 

 
 
Nahoru