Co je to Misijní neděle

Misijní neděle je dnem modliteb a finanční pomoci misiím.

 

Vaše modlitba a dary pomáhají

  • dětem, bohoslovcům a mladým církvím
  • naše pomoc z České republiky směřuje do 19 zemí: Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Nigérie, Jižní Súdán, Madagaskar, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay, Surinam.

 

 

Sbírka na Misijní neděli

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané pro misie na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají národní kanceláři PMD a nesmí se použít na jiné účely.

Po Misijní neděli je zašlete, prosíme, co nejdříve přímo na účet PMD číslo72540444/2700variabilní symbol 10. Abychom byli schopní rozpoznat dary farností z celé ČR a zařadit je do správné diecéze a místa, prosíme farnosti, aby při posílání finančních darů za farnost vyplňovaly specifický symbol, jejichž přehled naleznete zde.

 

 Na činnost Papežského misijního díla šíření víry lze kromě sbírky na Misijní neděli přispívat též v průběhu celého roku.

 

 

 

 

 

 

 
 
Nahoru