Misijní neděle

Misijní neděle je dnem modliteb a finanční pomoci misiím.

Říjen je měsíc, ve kterém slavíme Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den slavíme vždy předposlední neděli v říjnu a je spojen s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry. Letos je Misijní neděle 21. října.

Pomáháme dětem, bohoslovcům a mladým církvím.

Papež František se ve svém Poselství ke Světovému dni misií obrací na mladé lidi, neboť letošní misijní měsíc říjen bude slavit synodu věnovanou mladým lidem. Bude to další příležitost, kdy se všichni mohou „stát učedníky-misionáři, lidmi stále vášnivěji oddanými Ježíšovi a jeho poslání až na nejzazší konec země. Marii, Královnu apoštolů, svatého Františka Xaverského a svatou Terezii od Dítěte Ježíše i blahoslaveného Paola Mannu prosím, aby se za nás všechny přimlouvali a stále nás provázeli.“

Ve svém listě k Misijní neděli mladým říká: "Ty sám jsi misie."

"Nikdo není tak chudý, aby nemohl dát to, co má, ale ještě spíš to, čím je."

 

 

 
Rok:   2019 2016
03.04.2019, kategorie: Misijní neděle

Pokřtění a poslaní Misijní měsíc říjen 2019 - Na cestě s papežem Františkem

Pokřtění a poslaní Misijní měsíc říjen 2019 - Na cestě s papežem Františkem

Papež František vyzývá svou církev, aby se v roce 2019 zamýšlela nad svým povoláním. Roku dal jednoduché heslo „Pokřtění a poslaní“.

Tato dvě jednoduchá slova shrnují v plnosti závazek vyplývající z našeho křtu. Na konci života nebudeme souzeni z hloubky svého duchovního života, který je důležitý. Budeme s láskou souzeni z naší lásky. Dáme Bohu šanci, aby nás mohl vyslat? Je naše důvěra větší než náš strach? Tím, že přijmu své vyslání k těm, kdo Krista neznají, vstupuji do dialogu. A dialog nesený láskou má moc bořit hranice předsudků, nenávisti i rozdílnosti kultur…

Rok:   2019 2016

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Misijní neděle na Klokotech
Misijní neděle na Klokotech

18.10.2015 09:00, Tábor-Klokoty

Počet fotek ve fotogalerii: 10

Fotogalerie Zobrazit fotky Misijní neděle na Klokotech

 
 
Nahoru