Kontakty

 

Papežská misijní díla

v Českobudějovické diecézi // Missio

Papežská misijní díla

v Českobudějovické diecézi // Missio

Staroklokotská 1

Kanovnická 12

Tábor-Klokoty

České Budějovice

390 03

370 21

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Koukalová

diecézní ředitelka PMD

e-mail: missio.cb@gmail.com

mobil: 603 224 665

NÁRODNÍ KANCELÁŘ PMD:

Papežská misijní díla

Na Kropáčce 31, Hradec králové

Česká republika

tel: 604 838 882

e-mail: pmd@misijnidila.cz

www.missio.cz 

  

Číslo účtu

72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové

 

Přehled základních variabilních symbolů (VS):

PROJEKTY PMD

VS 999 – Papežská misijní díla (MISSIO) - necháváte rozhodnutí na PMD

 

Nebo si vyberte z naší nabídky:

 

VS 10 -   Podpora základní světové misijní činnosti Církve  

VS 30 -   Sponzorování bohoslovců v misiích

VS 40 -   Pomoc dětem v misiích

VS 41 -   Záchrana dětí trpících hladem

VS 42 -   Péče o děti postižené AIDS

VS 43 -   Zajištění zdravotní péče dětem v misiích

VS 44 -   Pomoc dětem v Africe

VS 440 - Sponzorování misijních sirotků

VS 540 - Podpora vzdělání dětí

VS 321 - Mešní intence misionářům. Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.

 

TRADIČNÍ AKCE PMD

Pečte, ochutnávejte, malujte, tvořte, balte, spořte a podporujte misie:

VS 140 - Vánoční pohled pro misie

VS 240 - Jeden dárek navíc

VS 340 - Velikonoční pohled pro misie

VS 640 - Misijní jarmark

VS 740 - Podpora projektů pro děti v bídě – Misijní kalendář

VS 840 - Misijní koláč

VS 888 - Chléb pro misie

VS 940 - Misijní bonbónek

  

ČLENSKÉ AKTIVITY PMD

Staňte se členy PMD, vyberte si a zapojte se. Vaším přispěním mohou misie rozkvést:

 

Misijní klub - denní modlitba za misie, týdenní spoření na Chléb pro misie

Misijní klubko - pro děti - denní modlitba za děti světa, týdně šetřit na Misijní bonbónek

Sponzor misií - finanční podpora misií

Misijní růže - denní modlitba desátku růžence za misie

Adorace pro misie – duchovní podpora misií

 

 

 
 
Nahoru